Att gå i psykoterapi är en både djupgående och ibland långvarig investering i dig själv, därför ska du vara noga i valet av terapeut. Kontakten mellan dig och din terapeut är själva spelplanen för din utvecklingsprocess. Kemin spelar roll, tänk på det när du kommer till ditt första möte.

 

FÖR VEM

Depression, ångest, oro, beslutsvånda, scenskräck, konflikträdsla, stress, instabilitet, blyghet, relationsproblem, skam, trauma etc – vi vill gärna ringa in och namnge våra problem, som något främmande, något som ska bort. Gestaltterapin ser till hela människan, hennes kropp, själ, tanke och känsla. Att stanna upp och möta svåra, smärtsamma och förvirrande känslor i nuet leder ofta till att vi kommer vidare och en förändring uppstår. Det ligger oftast en logik bakom varje uttryck (symptom) vilket ofta fyllt en viktig funktion tidigare i ditt liv, och som nu spelat ut sin roll eftersom det inte längre ger dig vad du behöver. Att du funderar på att gå i terapi innebär att du redan påbörjat en nyorientering och söker dig nya vägar.

 

HUR LÄNGE

När du känner att du litar på dig själv, dina känslor, ditt omdöme och dina tankar är vi i mål. Det tar olika lång tid beroende på vad du har med dig in i terapin. Någon går ett par gånger, någon ett par terminer medan andra går i flera år. Livet kommer dock aldrig att bli perfekt, det kommer fortsätta att rymma alldeles perfekta stunder och ibland göra helvetiskt ont. Det är ditt sätt att bära dig själv som vi jobbar med.

 

TIDEN

En gestaltsession är normalt 60 minuter lång. Den kan vara längre om du kommer långväga eller behöver mer tid. Eller om ni är två.

 

HUR OFTA

Vanligt är en timme en gång i veckan, men du kan också gå mer sällan.

 

KOSTNAD

Kostnaden beror på om du betalar själv eller om ditt företag gör det för dig.

Samtalsterapi 60 min: 1 000 kr.
Parsamtal 90 min: 1 500 kr .
Handledning 60 min: 1 200 kr.

För företag tillkommer kostnad för moms. Hänsyn tas till studenters och arbetssökandes ekonomi.

 

AVBOKNING

Om vi inte kommit överens om något annat så skall din timme avbokas senast två dygn innan bokad tid för att du inte ska debiteras för tiden.

 

VAR

Jag håller till på House of Senses, en omsorgsfullt inredd före detta butikslokal i området mellan Linnégatan och Övre Husargatan i centrala Göteborg. Adressen är Kastellgatan 16, men lokalen befinner sig mellan portarna 16a och 16b. Alldeles intill linden.

Och. Jag är flexibel. Har du ett problem som är platsspecifikt så tar vi oss dit och jobbar där det bränns. Vill du att jag kommer till dig på ditt företag så går det också att ordna. Skicka ett mejl med dina tankar eller slå mig en signal.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara