Jag har en bakgrund som producent och projektledare inom kulturlivet och har arbetat med kreativa processer och det egna uttrycket.

Skavande relationer, existentiell vilsenhet, känslomässig förvirring, kreativitet, stora känslor, sexualitet, rädslor, gränser, tro, tvivel och tillitsproblematik är områden som berör och engagerar mig. Jag har en del erfarenheter av arbete med kvinnor och män utsatta för sexuella övergrepp och några års erfarenhet från akutpsykiatrin.

Handledare (Ersta Sköndal Högskola), Somatic Experiencing Practioner (SEP), beteendevetare, psykologi inriktning sexologi (fil. kand), utbildad gestaltterapeut vid GIS (Gestalt Institute of Scandinavia) i Danmark, ansluten till EAGT (European Association of Gestalt Therapy) och auktoriserad via SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter). Medlem i SFS (Svensk Förening för Sexologi) och SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi). Studier i konst, journalistik, praktisk filosofi, religionsvetenskap, konflikthantering, grupprocesser, psykologi och sexologi.

Utbildad i Peter Levines metod för trauma och nervsystem (SE – Somatic Experiencing) samt Ersta Sköndals handledarutbildning (45 hp).

Har gått kurser i EFT (Emotional Focused Therapy), ”Det existentiella samtalet” på Södertörns högskola (2017-2018), TRE (Trauma Releasing Exercises) med David Berceli, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) med Rino Wennerholm, UL (Utvecklande ledarskap), Gestaltdiagnostik: 3-Day Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations med Elinor Greenberg.

Styrelsemedlem i SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter).
Konsult hos Norlin & Partners.

Jag går i kontinuerlig handledning och arbetar på svenska och engelska.

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara